Minőség- és környezetpolitika

Célunk:


Társaságunk a minőség, a környezet- és egészségvédelem középpontba állításával elkötelezte magát a legkorszerűbb technológiák, eljárások, megoldások alkalmazása mellett, hogy a fenntartható fejlődést közös jövőnk igényei szerint szolgálhassuk.


Célunk elérése érdekében:


1. A cég szervezete legyen áttekinthető és érthető a cég minden dolgozója számára. A tevékenységek egyértelműen meghatározottak és körülhatároltak legyenek.


2. A dolgozók szakmai tudása feleljen meg a minőségi munkavégzés feltételeinek. Az emberi, szervezeti és technikai feltételek biztosítsák, hogy minden dolgozónk magas színvonalon végezhesse munkáját. Ezt a törekvést alátámasztják a társaság vezetési és ellenőrzési modelljei, a gondos személyi kiválasztás, az alkalmazott és célra orientált ösztönzési eljárások, valamint a folyamatos szakmai képzés és továbbképzés.


3. Teljeskörűen bevezettük és hatékonyan működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelő Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszerünket és ezt a nemzetközi tanúsítás megszerzésével bizonyítjuk.


4. Minden munkatársunk a minőségi és a környezettudatos munka elkötelezettje és felelős saját munkája minőségéért, a határidők betartásáért, a környezeti értékek védelméért.


5. Alvállalkozóink folyamatos értékelésével, gondos megválasztásával, ellenőrzésével, a mérnöki és szakértői munka célszerű ütemezésével, a környezetvédelmi jogszabályok betartásával és azokon túlmutató célok teljesítésével törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére, vevőink minél magasabb szintű megelégedettségére.


6. Legfőbb alapelvünk, hogy a környezetközpontú irányítást és felügyeletet - tevékenységi körünkben, a projektjeink teljes életciklusát alapul véve - kiterjesszük valamennyi kiemelt és minősített partnerünkre, megteremtve ezzel a környezetvédelem virtuális vállalati kereteit. Ez ad alapot környezeti céljaink, és előirányzataink meghatározására, aktualizálására.


7. Bevezetett, és szükség szerint aktualizált környezeti elveinket e környezeti politikában dokumentáljuk, az érdekelt felekkel megismertetjük, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesszük.


8. A minőséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatos követelményrendszert világosan és következetesen megfogalmazzuk a minőség- és környezetirányítási szabályozások segítségével.


Mottónk:

MINŐSÉGGEL A KÖRNYEZETÉRT!